View AllCộng đồng 2.0

View AllCẩm nang TOPIK II

Luyện dịch Hàn - Việt qua báo Hàn | Bài 1

Tiêp theo sau các chủ đề đang Hót trên Blogkimchi.com như dịch truyện cười , dịch các câu chuyện phát triển bản thân thì tiếp tục Blog sẽ ...

Gấu Pooh hạnh phúc (Part3)

Đi theo câu chuyện của chú gấu  푸 , trong cuốn sách  "곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 "  Blogkimchi.com  muốn truyền tải lại tới bạn đọc nhữn...

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 Bài 7

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới ...

Gấu Pooh hạnh phúc (Part2)

Đi theo câu chuyện của chú gấu 푸 , trong cuốn sách "곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어 " Blogkimchi.com muốn truyền tải lại tới bạn đọc những b...

Gấu Pooh hạnh phúc (Part1)

Đi theo câu chuyện của chú gấu 푸, trong cuốn sách " 곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어" Blogkimchi.com muốn truyền tải lại tới bạn đọc những b...

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 Bài 6

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới ...

Luyện tập 쓰기 TOPIK II câu 51~52 Bài 6 (Đáp án)

Tiếp tục bài trong chủ đề  쓰기 TOPIK II , loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn  쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới ...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Hàn Quốc học