Luyện nghe tiếng Hàn – #20 [서울대 한국어 듣기 3B]

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau tại  Series luyện nghe tiếng Hàn online  qua các bài nghe trong giáo trình Seoul mới. Nội dung bài hôm ...

Luyện nghe tiếng Hàn – Bài 19 (Sách 서울대 한국어 말하기 3B)

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau tại Series luyện nghe tiếng Hàn online qua các bài nghe trong giáo trình Seoul mới. Nội dung bài hôm n...

Luyện dịch đoặn văn ngắn - Bài 11

Đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn qua các trích đoạn  đề thi Topik cũ  - nguồn bài viết Góc Trang rèn luyện cùng ngôn ngữ Hàn (By Trang Phạm). ...

Luyện dịch đoặn văn ngắn - Bài 10

Đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn qua các trích đoạn đề thi Topik cũ - nguồn bài viết Góc Trang rèn luyện cùng ngôn ngữ Hàn (By Trang Phạm). 딸...

Luyện dịch đoặn văn ngắn - Bài 9

Đọc hiểu đoạn văn tiếng Hàn qua các trích đoạn đề thi Topik cũ - nguồn bài viết Góc Trang rèn luyện cùng ngôn ngữ Hàn (By Trang Phạm). 일반...

입보다도 귀를 높은 지위에 놓아라 Hãy đặt tai cao hơn miệng.

입은 사람을 망쳐버리는 경우가 있지만 귀 때문에망한 사람은 없습니다. Đã có người chuốc họa vì miệng, nhưng chưa ai gặp nạn vì tai. "듣기는 빨리하고 말은 더디하라"는 성경...

주름살 Nếp nhăn

지금 주름살을 세고있었어. 오래전 아주 오래전 내가 새색시적에 거울앞에 앉았을땐 아무것도 안 그린 하얀 도화지 같은 얼굴이었는데 지금은 더이상 그릴 수 없을 많큼 주름살로 꽉찼네. Tôi đang ngồi đếm nếp nhăn. Lâu rồi,...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học