#2 Ngữ pháp: 기 위해서 | 150 cấu trúc thường gặp TOPIK II


BlogKimChi.com - Blog chia sẻ về tiếng Hàn, thông tin du học và các câu chuyện bên lề cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc trên cơ sở các trải nghiệm của những cá nhân.

Đây là loạt bài trong Seri 150 cấu trúc thường gặp trong TOPIK II do Blogkimchi sưu tầm - tổng hợp và lưu trữ. Để tiện lợi trong quá trình theo dõi các bạn có thể xem toàn bộ các ngữ pháp đã được cập nhật tại Category: TOPIK II 3.4 . Trong quá trình tổng hợp không tránh khỏi sai sót mọi ý kiến đóng góp về nội dung và liên hệ hợp tác xin gửi về địa chỉ Datbusan@gmail.com!
#2 Ngữ pháp: 기 위해서 | 150 cấu trúc thường gặp TOPIK II
#2 Ngữ pháp: 기 위해서

NGỮ PHÁP: V. + 기 위해(서)/기 위하여 N. + 을/를 위해(서)/위하여

  • 기 위해(서)/기 위하여 gắn sau động từ 
  • 을/를 위해(서)/위하여 gắn sau danh từ 
Ý nghĩa: diễn đạt mục đích của hành động, trạng thái được thực hiện ở mệnh đề đi sau; hành động ở mệnh đề đi trước thường có tính chất ý đồ và chính thức.
- Có nghĩa là: để, vì (lợi ích), cho.....

Ví dụ:
1. 나라를 위해서 싸우다가 죽은 분입니다. 
Đó là người chiến đấu hy sinh vì đất nước.
3. 내 형은 새 차를 장만하기 위해서 열심히 저축하고 있어요. 
Anh trai tôi đang chăm chỉ tiết kiệm tiền để mua chiếc xe hơi mới.
4. 법관이 되기 위해서 시험 준비를 하고 있어요. 
Tôi đang chuẩn bị thi để trở thành luật sư.
5.현재의 어려움을 극복하기 위해서 강하게 지내는 방법을 배워라 
Học cách mạnh mẽ để đối đầu với khó khăn thực tại.
6. 할아버님을 뵙기 위하여 미국에 갔어요. 
Tôi đã đi đến Mỹ để gặp bà nội tôi.


7. 잃어버린 차를 찾기 위해 경찰관을 만나기로 했다. 
Tôi quyết định gặp cảnh sát để tìm lại chiếc xe hơi bị mất.
8. 먹기 위해서 살아요? 살기 위해서 먹어요? 
Bạn sống để ăn hay bạn ăn để sống vậy?
9. 부모님을 위해서 돈을 모았어요. 
Tôi đã gom tiền vì lợi ích cho bố mẹ.
10.세계 평화를 위해서 일해요. 
làm việc vì lợi ích hòa bình của thế giới.
11. 아버지는 가족을 위해 술과 담배를 끊으셨다. 
Vì gia đình bố tôi đã từ bỏ thuốc lá và ruou.

*** Hãy hoàn thành các câu dưới đây bằng cách vận dụng cấu trúc ngữ pháp V + 기 위해(서)/기 위하여 // N + 을/를 위해(서)/위하여 :
1. 너를 만납니다 / 여기까지 달려 왔다 
2. 한국에 취직합니다 / 한국어를 하다 
3. 가족 / 열심히 하다 
4. 집을 사다 / 10년 전부터 돈을 모으다 
5. 수업 시간에 자지않다 / 커피를 마시다
6. 몸이 아픈 친구 / 약국에 가다.

** Từ khóa tìm kiếm:
  • hoc tieng teng han co ban, hoc ngu phap tieng han, ngu phap tieng han so cap,
  • ngu phap tieng han trung cap, tieng han nhap mon, tieng han hoc o ha noi
  • trung tam hoc tieng han, tu hoc tieng han nhu the nao, sach tu hoc tieng han
  • ngu phap 기 위해서, ngu phap 위해서, 기 위해서 la gì, học 기 위해서, học  위해서
  • vận dụng 기 위해서, cách dùng 기 위해서, 기위해서
  • tiếng hàn 기 위해서, tiếng hàn trung cấp 기 위해서, sách ông thi topik
  • sách luyện topik, tài liệu topik, ngữ pháp topik mới nhất 2017
  • topik 2018, de thi topik 2018, kì thi topik 2018
Nguồn tin tham khảo Internet - Facebook
Rating 5/5| Review 129
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học