Thành ngữ - quán ngữ tiếng Hàn


 

♈Trong phần thi TOPIK II luôn vào 1-2 câu có liên quan đến thành ngữ quán ngữ tiếng Hàn nên các bạn có thời gian cùng đọc nhớ mấy câu này nhé - biết đâu .... 


 • 1 가쇠귀에 경읽기 Nước đổ đầu vịt 
 • 2 바늘도둑 소도둑. Ăn cắp quen tay 
 • 3 원송이도 나무에서 떨어질때 sông có khúc người có lúc 
 • 4 뒷물이 맊아야 아랫물이 맊다 nhà dột từ nóc mà 
 • 5 아닌때 굴뚝에 연기나랴 Không có lửa làm sao có khói 
 • 6 백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낮다 Trăm nghe không bằng một thấy 
 • 7 종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화 풀이 한다 Giận cá chém thớt 
 • 8 궝 먹고 알 먹기 ăn cả giầy ăn cả bít tất 
 • 9 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다 Điếc không sợ súng 
 • 10 사공이 많으면 배가 산으로 간다 lắm thấy nhiều ma 
 • 11 티끌 모아 태산 Kiến tha lâu đầy tổ 
 • 12 긁어 부스럼 Đụng nhằm tổ kiến lửa 
 • 13 칼 든 놈은 칼로 망한다 Chơi dao có ngày đứt tay 
 • 14 소 잃고 외양간 고친다 Mất bò mới lo làm chuồng 
 • 15 호랑이 꿀에 가야 호랑이새끼를 잡 는다 Có vào hang cọp mới bắt được cọp 
 • 16 좋은 약은 입에 쓰다 Thuốc đắng giả tật 
 • 17 불운은 물려서 온다 Họa vô đơn chí 
 • 18 어르고 빰치기 Vừa đánh vừa xoa 
 • 19 타는 불에 부채질하다 Đổ thêm dầu vào lửa 
 • 20 뚝배가 보다 장맛이다 Tốt gỗ hơn tốt nước sơn 
 • 21 남에 떡이 커 보인다 Đứng núi này trông núi nọ 
 • 22 비 온 뒤에 땅이 굳어진다 Sau cơn mưa trời lại sáng 
 • 23 가까운 이웃 먼 친척보다 낫다 Bà con xa không bằng láng giếng gần 
 • 24 발밑에 물이 차다 : Nước đến chân mới nhảy 
 • 25 개구리 올챙이 적 생각 못한다 Lúc huy hoàng vội quên thưở 
 • hàn vi 
 • 26 일석이초 Nhất cữ lưỡng tiện 
 • 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣 
 • 27 는다 Tai vách mách rừng 
 • 28 종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화 풀이 한다 Giận cá chém thớt 
 • 29 싼 게 비지떡 Tiền nào của nấy 
 • 30 달걀로 바위 치기 Trứng trọi đá 
 • 31 금강산도 식후경 Có thực mới vực được đạo

** Từ khóa tìm kiếm:
 • hoc tieng teng han co ban, hoc ngu phap tieng han, ngu phap tieng han so cap,
 • ngu phap tieng han trung cap, tieng han nhap mon, tieng han hoc o ha noi
 • trung tam hoc tieng han, tu hoc tieng han nhu the nao, sach tu hoc tieng han
🅱🅻🅾🅶🅺🅸🅼🅲🅷🅸.🅲🅾🅼
Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học