Bài 22: Động từ - 락 말락하다


Khi muốn nói diễn tả "hành động nào đó sắp xảy ra - dường như sắp xảy ra - nhưng chưa xảy ra" trong tiếng Hàn thì có thể dùng ngữ pháp 락 말락하다.

Động từ - 락 말락하다
Động từ - 락 말락하다

-을락 말락 하다 / -ㄹ락 말락 하다

(chực, sắp)
어떤 일이 거의 일어나거나 그런 정도에 가까움을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện việc nào đó gần như xảy ra hay gần mức độ đó.

Các bạn xem qua vài ví dụ:

  1. 늦가을이라 마른 나뭇잎이 떨어질락 말락 한다
  2. 비가 그치고 구름 사이로 해가 나올락 말락 한다.
  3. 잠이 겨우 들락 말락 하는데 전화벨이 울려서 깼다.
  4. 승규는 들릴락 말락 하는 소리로 혼자 중얼거렸다.
  5. 아이는 키가 작아서 초인종에 손이 닿을락 말락 했다.
  6. 우리 팀 계주 선수가 일 등을 따라잡을락 말락 한다.
  7. 국이 끓어서 넘을락 말락 하니까 불을 좀 줄여
**//
  1. Cuối thu lá cây khô như sắp rụng xuống./늦가을: cuối thu/마른 나뭇잎:lá khô/떨러지다:rơi rụng.
  2. Mưa ngừng và mặt trời như mọc ra từ đám mây.
@@Nhác gõ bạn nào đọc bài dịch nốt mấy vd nhé :v . Các bạn kéo xuống coi có bạn nào #Comment dịch không nha!. 
Tham khảo Krdict 
Biên tập Blogkimchi.com

#Tags: hoc tieng teng han co ban, hoc ngu phap tieng han, ngu phap tieng han so cap,ngu phap tieng han trung cap, tieng han nhap mon, tieng han hoc o ha noitrung tam hoc tieng han, tu hoc tieng han nhu the nao, sach tu hoc tieng han, ngu phap 락 말락하다 la gi, 락 말락하다 dung the nao, học 락 말락하다, tim hieur 락 말락하다, nghĩa 락 말락하다, từ 락 말락하다, cấu trúc 락 말락하다, dạng câu 락 말락하다, đuôi 락 말락하다, topik 락 말락하다, trung cấp 락 말락하다, cách dùng 락 말락하다, chia 락 말락하다, cụm từ 락 말락하다 la gì, luyện thi topik 2019, lịch thi topik 2019., viện cớ 핑계로, 

#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học