Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #1


 


"가장 현명한 사람은,
늘 배우려고 노력하는 사람이고"

"Người thông minh nhất là người luôn cố gắng để học hỏi."
  1. 가장: nhất
  2. 현명: hiển minh, sáng suốt
  3. 늘: luôn luôn, luôn
  4. 배우다: học
  5. 노력하다: cố gắng, nỗ lực 
  • 현명한 사람 / Người thông minh sáng suốt. Định ngữ V+ (으)ㄴ~N 
  •  배우려고../ ..để học. Để làm gì đó dùng V~으려고


Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học