Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #1



"가장 현명한 사람은,
늘 배우려고 노력하는 사람이고"

"Người thông minh nhất là người luôn cố gắng để học hỏi."
  1. 가장: nhất
  2. 현명: hiển minh, sáng suốt
  3. 늘: luôn luôn, luôn
  4. 배우다: học
  5. 노력하다: cố gắng, nỗ lực 
  • 현명한 사람 / Người thông minh sáng suốt. Định ngữ V+ (으)ㄴ~N 
  •  배우려고../ ..để học. Để làm gì đó dùng V~으려고


#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)






  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học