Bài 20: Cấu trúc 다시피


Tiếng Việt có những tình huống dùng câu thoại/nói "theo như, như đã thấy, như đã nghe" thì trong tiếng Hàn cũng có một ngữ pháp diễn đạt ý nói này, khi đó chúng ta sẽ dùng đến ngữ pháp 다시피.

ngu phap gần như, như thể trong tiếng Hàn, theo như trong tiếng hàn, giống như trong tiếng hàn, như bạn thấy trong tiếng hàn, gần như tiếng hàn là gì, theo như tiếng hàn là gì, như trong tiếng hàn là gì, thấy đấy, biết đấy trong tiếng hàn.

Động từ V + 다시피.

Cấu trúc này có 2 trường hợp nghĩa để áp dụng.
1. Dùng để xác minh lại một sự thật mà người nghe đã biết.// Kiểu như " Theo như bạn V..(V= thấy, xem, nghe..)
VD: 
가: 선생님도 아시다시피 요새 제 사정이 어렵습니다.
 / Như thầy/cô/anh đã thấy đó dạo này tôi rất khó khăn.
나: 내가 자네를 개인적으로 안다고 해서 자네만 특별히 봐 줄 수는 없네.
/ Tôi biết, vì đó là chuyện riêng của anh/cậu nên tôi không thể xem anh/cậu là trường hợp đặc biệt.
** Cấu trúc tương đồng có thể thay thế trong trường nghĩa này là: - 있듯이 /(Các bạn tham khảo về cấu trúc này bên dưới.)
2. Không thực sự thực hiện một hành động nào đó nhưng gần như là thế "Gần như.."
나는 너무 피곤해서 거의 쓰러지다시피 침대에 누웠다. 
/Quá mệt mỏi gần như ngã xuống giường.

Xem xét mở rộng.

1. Trong trường nghĩa "theo như V (biết/cảm thấy/ đọc/xem học..) thì có thể gặp trường hợp họ dùng từ 있듯이. Tại sao dùng 있듯이? Hãy tách nghĩa cụm này ra:
있다: có
 + 듯이:  như thể, như, như là.
=>  Như ... Có . Khi 있듯이 đứng sau 1 động từ phía trước nó sẽ bắt nghĩa liền thành: 
보고 있듯이: như bạn có thấy...
알고 있듯이: như bạn có biết ..

** Từ khóa tìm kiếm:
ngu phap gần như, như thể trong tiếng Hàn, theo như trong tiếng hàn, giống như trong tiếng hàn, như bạn thấy trong tiếng hàn, gần như tiếng hàn là gì, theo như tiếng hàn là gì, như trong tiếng hàn là gì, thấy đấy, biết đấy trong tiếng hàn.
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học