Tiếng Hàn qua những câu nói hay #6


 

"가장 인간성이 좋은 사람은,
남에게 피해를 주지 않고 살아가는 사람이다."
"Người có tính nhân văn nhất, là người sống mà không làm hại đến người khác"


  • 인간성: nhân tính, phần người, tính nhân văn
  • 남: người khác
  • 피해: sự bị hại, tổn thất
  • 살아가다: sống, (quá trình) sống
Mở rộng từ ~ biểu hiện liên quan:
  • 여우를 피해서 호랑이를 만났다
(tránh cáo gặp hổ) tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
 갈수록 더 힘든 일을 당하게 되다.
Càng đi càng gặp nhiều việc khó khăn hơn.

Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học