Tiếng Hàn qua những câu nói hay #6


"가장 인간성이 좋은 사람은,
남에게 피해를 주지 않고 살아가는 사람이다."
"Người có tính nhân văn nhất, là người sống mà không làm hại đến người khác"


  • 인간성: nhân tính, phần người, tính nhân văn
  • 남: người khác
  • 피해: sự bị hại, tổn thất
  • 살아가다: sống, (quá trình) sống
Mở rộng từ ~ biểu hiện liên quan:
  • 여우를 피해서 호랑이를 만났다
(tránh cáo gặp hổ) tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
 갈수록 더 힘든 일을 당하게 되다.
Càng đi càng gặp nhiều việc khó khăn hơn.

#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học