Viết bài biểu đồ câu 53 - TOPIK II


"Lang thang trên mạng hay vào fb thì chí ít cũng lên học được cái gì đó - Vì vậy lên mạng đọc được cái gì hay ho thì tui lại cóp về cho vào blog lưu lại rảnh đọc rảnh xem : ). Các bạn cũng vậy ha tranh thủ tích nhặt học mỗi ngày từ nhiều kênh nhé."

Viết bài biểu đồ câu 53 - TOPIK II

Gợi ý viết bài biểu đồ so sánh:
Viết đuôi câu quá khứ 았/었다 vì kết quả điều tra đã được thực hiện trong quá khứ.
🔸 Mở bài: Thường là chép lại đề bài hoặc đưa ra câu hỏi dẫn dắt vào bài, hoặc đưa ra đặc điểm đáng chú ý của biểu đồ ví dụ bài trên:
- 30대와 60대 성인 남녀를 대상으로 필요하다고 생각하는 공공시설에 대한 설문조사를
실시하였다. ( Chỉ thay từ 하였다 thành 실시하였다). 그 결과 30대와 60대의 생각이 다르다는 것을 알 수 있었다.
- 우리 삶의 질을 향상하기 위해서 공공시설을 설치하고 확충하고 있다. 그런데 연령대에 따라 필요한다고 생각하는 공공시설이 무엇인지에 대해 30대와 60대 남녀를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 의해서 차이가 있다고 밝혔다.
🔸 Thân bài: Phân tích biểu đồ nên sử dụng các câu sau:
1. 경우: trường hợp
30대의 경우 Đối với/ trường hợp độ tuổi 30 
학생의 경우 Đối với/ trường hợp học sinh
2. ...에 대한 견해/ 생각: suy nghĩ về ...
공공 시설의 필요성에 대한 견해: Suy nghĩ về tính cần thiết của địa điểm công cộng
글 쓰기 능력을 향상시키는 방법에 대한 생각: Suy nghĩa về phương pháp tăng khả năng viết văn3. ...(이)라는 응답/ ...ㄴ/는다는 응답: câu trả lời rằng
병원이 필요한다는 응답이 가장 높았다. Số câu trả lời cần bệnh viện là cao nhất.
4. 나타나다: thể hiện
A%로 가장 높게/ 낮게/ 동일하게 나타났다: Thể hiện nhiều nhất/ ít nhất/ giống nhau là A% 
A%로 가장 높게 나타났으며 B%로 그 뒤를 이었다: Nhiều nhất là ... A%, tiếp theo là ... B %. 
Bㄴ/는다는 것으로 나타났다: thể hiện việc B (đánh giá biểu đồ)
전체의 절반 수준인 A%로 가장 높게 나타났다: Chiếm 1 nửa A%
(전체의 절반 이상: Hơn một nửa 전체의 절반 이하: Ít hơn một nửa)
... A%, ... B% ,... C% 의 순으로 나타났다: Theo thứ tự ... chiếm A%, ... B%, ... C%
5. 조사되다: được điều tra
A%로 조사되었다: Điều tra rằng chiếm A%
6. 차지하다: chiếm tỷ lệ
A%를 차지하였다: Chiếm A %
...(이)라는 응답이 A%로 다음을 차지하다: Câu trả lời rằng ... đứng tiếp theo, chiếm A%.
다음으로 ... A%를 차지하다: Tiếp theo là ... chiếm A%
7. 그치다: ngưng, dừng
A%에 그치다: dừng ở mức A%
8. 불과하다: không quá, chỉ ở mức
A%에 불과하다: chỉ ở mức, không vượt quá mức
9. ...을/를 통해서 .... : Thông qua ...
... 에 따르면 .... : Nếu theo ..
... 에 의하여 .... : Dựa vào
조사 결과를 보면: Nếu nhìn vào kết quả điều tra 10. 반대로/ 반면/ 그러나: tuy nhiên
11. 와/과 비하여/ 비하면: nếu so sánh với = 보다
🔸 Kết luận: Đưa ra đánh giá về sự khác biệt hoặc chỉ cần nói có sự khác biệt trong kết quả:
- 이상의 설문조사 결과를 통해: dựa vào kết quả điều tra trên
- 필요한 공공시설에 대해 연령대에 따라 차이가 있다는 점을 알려주는 것이다: Về ... cho thấy điểm khác biệt.
- 자신의 나이와 직접적으로 관계가 있는 공공시설에 대한 요구가 상대적으로 크다는
사실을 알 수 있다: Ta có thể thấy được thực tế là có nhu cầu lớn về cơ sở vật chất công cộng liên qua trực tiếp đến độ tuổi.
- 30대는 문화 활동을 즐겨서 공연장 – 문화센터를 선호하고 60대는 건강지키기 위해
병원을 선호한다는 사실을 알 수 있다: Ta có thể thấy được độ tuổi 30 thích những hoạt động văn hóa nên có xu hướng thích các điểm biểu diễn – trung tâm văn hóa còn độ tuổi 60 thì để giữ sức khỏe thì họ có xu hướng chọn bệnh viện.

Nguon Van Anh


"끝.~
▶ Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy chia sẻ vì có thể bài viết này có ích cho bài viết của bạn, hoặc đơn giản chia sẻ - là để note lại khi rảnh đọc lại.
▶ Và cũng đừng quên Like FanPage Blogkimchi.com - Hàn Quốc học để cập nhật theo dõi các bài mới từ Blogkimchi.com.

** Từ khóa tìm kiếm:
viet topik iI, luyen viet topik, sach viet topik, viet luan de thi topik, cau 53 topik..


#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học