#33 Ngữ pháp 여간 + -지 않다: không phải thường đâu


요즘 날씨가 여간 춥지 않아요. 
Dạo này thời tiết rất lạnh không phải thường đâu(rất lạnh) 
새로 담근 겉절이가 여간 맵지 않아요. 
Dưa mới muối cay lắm.(cay không phải thường đâu) 
한국어를 공부하면 할수록 여간 어렵지 않아요. 
Tiếng Hàn càng học càng khó. 
시어머니께서 만드신 된장찌개는 여간 맛있지 않아요. 
Canh 된장 mẹ chồng làm cho rất ngon. 
충효 씨는 막내라 그런지 여간 부지런하지 않아요. 
ChungHyo là em út, có lẽ vì vậy mà chăm chỉ.


※Lưu ý: 
Sau nhất định phải là 여간 câu phủ định(부정문). 
Ngoài ra còn có thể sử dụng với danh từ đó: 여간+ -아니다.. 

※ Các bạn sử dụng ‘여간 -지 않다’ để hoàn thành đoạn văn dưới đây
1. 집 근처에 술집이 생겼는데 밤마다 ( ).(시끄럽다) 
2. 요즘은 일이 많아서 ( ).(바쁘다) 
3. 시동생은 좋은 회사에 다녀서 돈을 ( ).(많이 벌다) 
4. 시누이는 패션 감각이 뛰어나서 옷이나 구두에 ( ).(관심이 많다) 
5. 제가 좋아하는 영화배우가 있는데 ( ).(멋있다)
Nguồn Facebook

#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học