Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #3


"가장 넉넉한 사람은, 자기한테 주어진 몫에 대하여 불평불만이 없는 사람이다."
"Người rộng lượng, là người không thấy bất mãn với những gì nhận được"

  •  넉넉하다: rộng lượng, hào phóng
  • 자기: bản thân
  • 한테: về.., đối với
  • 주어진: phần cho(từ gốc 주어지다: được quy định ,được cho)
  • 몫: phần
  • 대하다 ->대하여: về (cái gì đó, ai đó, sự việc nào đó)
  • 불평불만: bất mãn, bất tiện

#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học