Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #5


"가장 강한 사람은, 타오르는 욕망을 스스로 자제할 수 있는 사람이며"
"Người mạnh nhất, là người có thể tự kiềm chế dục vọng lòng tham bản thân"

  1. 타오르다: cháy lên, bùng lên
  2. 욕망: dục vọng, lòng tham, 
  3. 스스로: tự mình
  4. 자제하다: kiềm chế, tự chủ
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học