Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #5


Thông báo!: Hiện tại Blog đang trong giai đoạn cập nhật giao diện, vì vậy các chủ đề đang bị tam ngưng chưa có bài mới. Rất mong bạn đọc thông cảm!

"가장 강한 사람은, 타오르는 욕망을 스스로 자제할 수 있는 사람이며"
"Người mạnh nhất, là người có thể tự kiềm chế dục vọng lòng tham bản thân"

  1. 타오르다: cháy lên, bùng lên
  2. 욕망: dục vọng, lòng tham, 
  3. 스스로: tự mình
  4. 자제하다: kiềm chế, tự chủ


 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Hàn Quốc học