Học tiếng Hàn qua những câu nói hay #7


Thông báo!: Hiện tại Blog đang trong giai đoạn cập nhật giao diện, vì vậy các chủ đề đang bị tam ngưng chưa có bài mới. Rất mong bạn đọc thông cảm!

"가장 좋은 스승은,
제자에게 자신이 가진 지식을 아낌없이 주는 사람이고"

Người thầy tốt nhất, là người không tiếc truyền thụ những kiến thức mà họ có cho học trò của mình.


  1. 스승: thầy, cô, sư phụ
  2. 제자: học trò ,đệ tử
  3. 가지다: mang đến/ 가진 지식( Chia dạng định ngữ)
  4. 지식: tri thức
  5. 아낌없다: không có sự tiếc nuối
  6. 자신: sự tự tin, bản thân 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Hàn Quốc học