5 Phút học tiếng Hàn - Quotes 10


Không học được nhiều thì học ít. Quan trọng là có học mỗi ngày!!! 열심히 읽으면서 외우도록 노력하세요! Chịu khó đọc và học thuộc lòng nhé!
   
사람의 마음이 제일 빨리 변하기 쉬운 것이에요.
오늘, 그들이 당신을 진심으로 사랑할 수 있지만
내일은 아마 다른 낯선 사람의 손을 잡을 수도 있어요.

   
Ảnh GUU.vn


  • 마음: lòng - lòng người ~ ý là lòng người chứ không phải bộ phận lòng trong bụng người : )))
  • 제일: nhất
  • 빨리: nhanh / động từ nguyên thể: 빠르다
  • 변하다: thay đổi, biến hóa
  • 쉽다 ~ 쉬운: dễ dàng easy~~
  • 진심:  chân tâm, thật lòng
  • 낯선: lạ lẫm, không quen
  • 잡다: cầm nắm


By brtstone

Tags:
luyện dịch việt hàn, dịch tiếng hàn qua quotes, dịch tiếng hàn ngắn, luyện dịch tiếng hàn qua câu ngắn, luyện dịch song ngữ hàn việt, tải đề topik, tìm tài liệu học tiếng hàn, tìm sách học tiếng hàn, 사랑, Chatting, app,

Thông Báo Hiện tại các bài luyện nghe, các nội dung về TOPIK sẽ được Blog chuyển sang chia sẻ trên Blog TopikTiengHan.com mời bạn đọc qua đó tìm hiểu nhiều bài hay.


 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học