75 Phó từ tiếng Hàn hay dùng nhất


 

 
Phó từ - 부사 là gì? Từ chủ yếu được dùng trước động từ hay tính từ, làm rõ nghĩa của chúng. (như "nhanh" trong "đi nhanh", "quá" trong "đẹp quá", "rất" trong "nó học rất lười"). 주로 동사나 형용사 앞에 쓰여 그 뜻을 분명하게 하는 말.

   75 Phó từ tiếng Hàn hay dùng nhất

 1. 직접 : trực tiếp
 2. 약간 : một chút, hơi
 3. 미리 : trước
 4. 아마 : có lẽ
 5. 정말 : thật là
 6. 그럼 : vậy thì
 7. 가장 : nhất
 8. 깜짝 : đột nhiên, đột ngột, bất ngờ
 9. 잘못 : sai
 10. 더 : thêm, hơn
 11. 잘 : tốt
 12. 왜냐하면 : bởi vì
 13. 별로 : không… mấy, hầu như không…
 14. 조용히 : một cách yên lặng
 15. 그리고 : và
 16. 매우 : rất
 17. 얼마나 : bao nhiêu
 18. 서로 : lẫn nhau, với nhau
 19. 갑자기 : đột nhiên
 20. 그러니까 : do đó
 21. 똑바로 : thẳng
 22. 그러면 : vậy thì
 23. 아주 : rất
 24. 무척 : rất, vô cùng
 25. 오래 : lâu dài
 26. 안 : không
 27. 다시 : lại
 28. 우선 : trước tiên, ưu tiên


 29. 꼭 : nhất định
 30. 자주 : thường
 31. 특별히 : đặc biệt
 32. 주로 : chủ yếu
 33. 그래서 : do đó
 34. 열심히 : một cách chăm chỉ
 35. 아직 : chưa
 36. 같이 : cùng nhau
 37. 계속 : liên tục
 38. 하지만 : tuy nhiên
 39. 못 : không thể
 40. 빨리 : nhanh
 41. 특히 : đặc biệt
 42. 곧 : ngay, chính là
 43. 모두 : tất cả
 44. 그냥 : chỉ là
 45. 다 : tất cả
 46. 천천히 : từ từ
 47. 좀 : một chút, hơi
 48. 또 : thêm vào đó
 49. 먼저 : trước tiên, đầu tiên
 50. 늘 : luôn luôn


 51. 또는 : hoặc
 52. 이따가 : lát nữa
 53. 그런데 : tuy nhiên
 54. 많이 : nhiều
 55. 항상 : luôn luôn
 56. 벌써 : đã
 57. 너무 : quá
 58. 전혀 : hoàn toàn… không
 59. 간단히 : một cách đơn giản
 60. 일찍 : sớm
 61. 참 : thật là
 62. 바로 : ngay, chính là
 63. 언제나 : lúc nào cũng
 64. 금방 : ngay
 65. 함께 : cùng với, cùng nhau
 66. 왜 : tại sao?
 67. 따로 : riêng rẽ
 68. 거의 : gần như
 69. 그렇지만 : tuy nhiên
 70. 없이 : không
 71. 가끔 : thỉnh thoảng
 72. 그만 : từng ấy
 73. 어서 : nhanh
 74. 새로 : mới
 75. 아까 : vừa nãy

Tags:
phó từ tiếng hàn, phó từ tiếng hàn dùng như thế nào, các từ phó từ tiếng hàn, ôn thi topik, topik miễn phí, topik free, học tiếng hàn miễn phí..

Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học