Bài 24: 덕분에 Nhờ ơn (Nhờ ai, nhờ việc.. nên mà)


 

Khi ai đó giúp bạn một việc gì đó quan trọng và ý nghĩa.. bạn muốn cảm ơn họ một cách trân quý thì diễn tả sao cho hay trong tiếng Hàn nhỉ. Hãy thử dùng ngữ pháp 덕분에. Nào hãy xem dùng ngữ pháp này như nào nhé.

Ngữ pháp 덕분에 nhờ ơn

Công thức áp dụng như sau:

  • Danh từ + 덕분에 Nhờ ơn..
  • Động từ +(으)ㄴ/는 덕분에: Nhờ vào một hành động/ việc nào đó...nên
Cụ thể với V- Động từ:
*/ Có Patchim: V-은/는 덕분에:

먹다 → 먹은 덕분에

읽다 → 읽는 덕분에
*/ Không có Patchim: V-ㄴ/는 덕분에:
가다 → 간 덕분에
하다 → 하는 덕분에
*/ Ngữ pháp tương đồng thay thế được: - (으)ㄴ/는 덕택에. Xem mấy ví dụ nhé:
1. 선생님 덕분에 이제 한국말을 잘하게 되었어요.
Nhờ cô giáo mà bây giờ tôi trở nên giỏi tiếng Hàn.
2. 모자를 쓴 덕분에 머리가 비에 젖지 않았다.
Nhờ đội mũ/nón nên đầu không bị ướt.
3. 그의 합격은 그의 끊임없는 노력 덕분이다
Việc thi đỗ của bạn ấy là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bạn ấy.
4. 장학금 덕분에 좋은 외국 대학를 다녔어요.
I was able to study at a good foreign university thanks to a scholarship.
5. 열심히 공부를 한 덕분에 TOPIK 시험에 합격했어요.
I passed my TOPIK exam because I studied hard.

Ảnh hankookilbo


Apr Lim
Tags:
덕분에 meaning. 덕분에 grammar. 덕분에 뜻. 은는 덕분에. v 덕분에 grammar. . 덕분에. n덕분에.  덕분에 때문에. 덕분에 영어. - 으 ㄴ 덕분에. ngữ pháp 덕분에 , ngữ pháp cảm ơn kính ngữ 덕분에 , cảm ơn trang trọng 덕분에 , ngữ pháp topik 덕분에 , cách dùng 덕분에 , app 한국어, 토픽, TOPIK FREE,
Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học