Tìm hiểu 모양이다’ vs ‘-을 것 같다


   
Nếu các bạn đã học qua 2 ngữ pháp tiếng Hàn là 모양이다’ vs ‘-을 것 같다 thì chắc các bạn đều nhớ biểu hiện nghĩa của 2 cấu trúc này đều là " hình như.. có vẻ như.." 2 cấu trúc có thể thay thế dùng trong nhiều trường hợp, song chúng cũng có vài nét khác nhau trong từng văn cảnh vì các bạn hãy chú ý xem chúng có những nét riêng khác nào nhé.
Tìm hiểu 모양이다’ vs ‘-을 것 같다
Minh họa Blogkimchi.com

I. Điểm chung 모양이다’ vs ‘-을 것 같다’   

Cả 2 cấu trúc trên đều mang nghĩa thể hiện dự đoán của người nói về việc nào đó.
① 오후에 친구가 올 것 같아요
② 오후에 친구가 올 모양이에요
Hình như chiều nay bạn sẽ đến đó.
③ 수철이는 노래를 잘 할 것 같다
④ 수철이는 노래를 잘 할 모양이다.
수철이 hình như hát hay lắm đó.
⑤ 곧 퇴원할 것 같아요.
⑥ 곧 퇴원할 모양이에요.
Có vẻ sắp được xuất viện.

II. Điểm khác nhau 모양이다’ vs ‘-을 것 같다

a) Về thời gian 
Đối với -을 것 같다 dùng dự đoán về việc sẽ xảy ra trong tương lại,sự việc hiện tại, sự việc trong quá khứ đều sử dụng được.
① 오후에 친구가 올 것 같아요.(미래)
② 시험에 이 문제가 나올 것 같다.(미래)
③ 수철이는 노래를 잘 할 것 같다. (현재)
④ 아기가 아직 못 걸을 것 같아요. (현재)
⑤ 수철이는 이 사실을 알고 있을 것 같아요. (과거 추측)
⑥ 그들은 벌써 만난 적이 있을 것 같아요. (과거 추측)
⑦ 할아버지는 젊었을 때 멋쟁이셨을 것 같아요. (과거 추측)
Đối với -을 모양이다 không thể dùng để đoán về việc dã xảy ra trong quá khứ.
① 오후에 친구가 올 모양이에요.(미래)
② 시험에 이 문제가 나올 모양이다.(미래)
③ 수철이는 노래를 잘 할 모양이다. (미래)
④ 아기가 아직 못 걸을 모양이에요. (현재)
⑤ 수철이는 이 사실을 알고 있을 모양이에요. (X)
⑥ 그들은 벌써 만난 적이 있을 모양이에요. (X)
⑦ 할아버지는 젊었을 때 멋쟁이셨을 모양이에요. (X)b) Mức độ chính xác
~ 을 것 같다 Người nói đã trực tiếp trải qua hoặc nắm chắc về sự việc đó..nói cách khác là “khả năng xảy ra/chính xác” ở đây lớn hơn so với -을 모양이다
① 비가 올 것 같아요. (0)
② 점수가 나빠서 시험에 떨어질 것 같아요. (0)
③ 수술 후 회복이 빨라 곧 퇴원할 것 같아요. (0)
~을 모양이다 Người nói nhìn vào hoàn cảnh hoặc sự việc xung quanh để dự đoán điều đó.
① 비가 올 모양이에요. (0)
② 점수가 나빠서 시험에 떨어질 모양이에요. (X)
③ 수술 후 회복이 빨라 곧 퇴원할 모양이에요. (X)hoctienghan.cntech
Tags:
ngữ pháp 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, cấu trúc tiếng hàn 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, cách dùng 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, phân biệt 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, so sánh 모양이다’ vs ‘-을 것 같다, tiếng hàn miễn phí, visa du học hàn, tìm hiểu du học hàn, du học az, hàn du học, việc làm thêm, 아르바이트/단기알바/현대프리알바, albamoon 알바하기 좋은, 
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010-4779-0102. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học