Giáo trình Seoul(3) - Luyện nghe Online 21


 

Bài học trích từ nội dung giáo trình tiếng Hàn 한국어3 서울대학교. Bài nghe kèm nội dung hội thoại, từ vựng, ngữ pháp được dịch giải thích kèm theo. Có thể dạng bài này có ích cho bạn nào đó.


Trước tiên các bạn bấm nghe 1-2 lần sau đó xem hội thoại chi tiết nhé

선셍님: 오늘은 수수께끼를 한번 풀어 볼까요? 문제를 낼 테니까 알아맞혀 보세요.'먹고 싶지 않아도 누구나 먹어야 하는 것'이 뭔지 아세요?
바바라: 혹시 '밥' 아니에요?누구든지 먹어야 살 수 있으니까요.
선생님: '밥'이 아니라 '나이' 예요. 늙은 것을 한국 사람들은 나이를 먹는다고 하거든요
마이클: 참 재미있는 표현이군요. 선생님, 이번엔 저희가 문제를 낼게요. 아마 막히기 힘들실걸요. 뚱뚱하면 뚱뚱할수록 가벼워지는 게 뭔지 아세요?
선생님: 글쎄요. 구름인가요?
바바라: 아니에요. 이번엔 선생님께서 틀리셨어요. '풍선' 이에요
미치코: 그럼 저도 하나 낼 게요. '다리가 있기는 하지만 걸어다니지 못하는 것'은 무엇일까요?
마이클: 쉬운 것 같은데 어렵군요. 그게 뭐죠?
미치코: 친구한테 들은 건데 '책산'이래요.
선생님: 재미있는 수수께끼를 한 사람씩 돌아가며 얘기하는 게 어때요?
(Bài dịch chi tiết các bạn xem phía dưới cuối bài)


II. Ngữ pháp biểu hiện câu
1. N을/를 풀다 giải (câu đố ,vấn đề ,công việc ,câu hỏi...)tháo gỡ ,cởi ,làm sáng tỏ ...
이 문제를 풀 수 있는 사람은 아마 천재일 거예요
người giải được vấn đề này chắc là thiên tài
시험 문제를 다 푼 사람은 집에 가도 됩니다.
ai làm bài thi xong có thể ra về

2. N을/를 내다/풀다: đưa ra ,mang ra ,dẫn ra
시험 문제를 내느라고 밥늦게까지 일했다.
tôi thức đến khuya để ra đề thi
수수께끼를 하나 내겠어요
tôi sẽ ra 1 câu đố

3. 혹시: không biết có phải ,chắc là ,có lẽ ..(thường dùng khi phỏng đoán,hoặc hỏi lại cho chắc )
혹시 자말에 시간 있어요?왜요? 혹시 시간 있으면 같이 영화나 볼까 해서요
không biết cuối tuần bạn có rảnh rỗi k? có gì k? nếu rảnh thì cùng đi xem phim
여보세요.거기 혹시 중국에서 온 리홍이라는 학생 있나요?그런 사람 없는데요
alo .ở đó có ai là SV tên LiHong từ TQ sang k ? k có


4. A/V(으)ㄹ걸(요): có lẽ ,chắc là (theo tôi nghĩ ,theo cảm nhận của tôi )
그 책은 외국학생이 읽기게 좀 어려울걸요
Có lẽ sách này đối với HS nước ngoài đọc hơi khó (theo tôi nghĩ là vậy)
이 바지에는 검은 색보다 횐색 셔츠가 더 잘 어울릴걸요
Quần tay này hợp với áo thun màu trắng hơn màu đen (theo tôi nhìn là vậy)
마이클에게 전화를 해 보겠지만 아마 여행을 목 간다고 할 걸
Gọi điện thử cho Mical rồi nhưng có lẽ cậu ấy đi du lịch rồi (k ai bắt máy)

5. A/V(으)면 A/V(으)ㄹ수록  càng ....càng
아기는 보면 볼수록 귀여워요
Càng nhìn em bé càng đáng yêu
외국어는 배우면 배울수록 어려운 것 같아요
Tiếng nước ngoài càng học càng khó
그 사람은 처음에는 별로였는데 만나면 만나수록 좋아진다
Lúc đầu gặp ngừoi đó không có gì đặc biệt nhưng càng gặp càng thích

N 일수록
부자일수록 돈을 아끼는 것 같아요
Hình như người càng giàu càng tiết kiệm
급한 일수록 천천히 하는 게 좋아요
Việc càng gấp thì làm chậm chậm sẽ tốt

6. A/V기는 하지만[하겠지만/ 했지만]:  nhưng ,nhưng mà (nhấn mạnh A/V)
한국말 공부가 재미있기는 하지만 어려워요.
Tiếng HQ học thì hay nhưng khó
김치를 먹기는 하지만 별로 좋아하지는 않아요.
Kim chi ăn thì ăn nhưng k thích


A/V기는A/V지만
오늘도 날씨가 춥기는 춥지만 어제보다는 덜 추워요
Hôm nay trời lạnh thì lạnh nhưng ít lạnh hơn hôm qua
그 책을 읽기는 읽었지만 지금은 다 잊어버렸다
Sách kia đọc thì đã đọc rồi nhưng giờ quên hết rồi
그분을 가끔 만나기는 만지만 잘 알지는 못합니다
Người đó thỉnh thoảng gặp thì gặp nhưng k quen biết nhiều

7. N씩: mỗi một ,riêng ,mỗi cái ,dần dần ,từng (người,cái..)một
이 약은 한 번에 두 알씩 드세요
Thuốc này mỗi lần uống 2 viên
매일 조금씩 걷도록 하세요
Mỗi ngày tập đi bộ một chút
졸업한 학생들이 1년에 한 번씩 모입니다.
Những học sinh đã tốt nghiệp mỗi năm họp lớp 1 lần

8. 돌아가며[돌아가면서 quay vòng ,luân phiên
점심 값을 한 사람씩 돌아가며 내는 게 어떨까요?
Tiền ăn trưa mỗi người thay phiên nhau trả nhé?
우리는 돌아가면서 노래를 불렀어요
Chúng ta hát xoay vòng nhé

Bài dịch chi tiết đoạn hội thoại:
선셍님: 오늘은 수수께끼를 한번 풀어 볼까요? 문제를 낼 테니까 알아맞혀 보세요.'먹고 싶지 않아도 누구나 먹어야 하는 것'이 뭔지 아세요?
Cô giáo: hôm nay chúng ta thử giải câu đố nhé ?cô sẽ ra câu đố ,các em trả lời .'không ai muốn ăn mà vẫn phải ăn 'là gì ai biết ?
바바라: 혹시'밥' 아니에요?누구든지 먹어야 살 수 있으니까요.
Babara: có phải là 'cơm ' không ạ?là vì ai cũng phải ăn cơm mới sống
선생님: ' 밥'이 아니라'나이'예요.늙은 것을 한국 사람들은 나이를 먹는다고 하거든요
Cô giáo: không phải cơm .Vì người HQ khi nói thêm tuổi thường dùng chữ "나이를 먹다"
마이클: 참 재미있는 표현이군요.선생님,이번엔 저희가 문제를 낼게요.아마 막히기 힘들실걸요. 뚱뚱하면 뚱뚱할수록 가벼워지는 게 뭔지 아세요?
Michael: đúng là một cách diễn đạt khá thú vị .lần này chúng em sẽ ra câu đố .có lẽ sẽ khó trả lời đây. càng to càng nhẹ là gì ai biết ạ?
선생님: 글쎄요.구름인가요?
Cô giáo : ừa ,có phải là mây?
바바라: 아니에요.이번엔 선생님께서 틀리셨어요.'풍선'이에요
Babara: dạ không phải .lần này cô giáo sai rồi .là bong bóng
미치코: 그럼 저도 하나 낼 게요.'다리가 있기는 하지만 걸어다니지 못하는 것'은 무엇일까요?
Michiko: vậy lần này đến lược em.có chân mà không đi được là cái gì?
마이클: 쉬운 것 같은데 어렵군요.그게 뭐죠?
Michael: nghe dễ mà khó nhỉ .cái gì vậy?
미치코: 친구한테 들은 건데 '책산'이래요.
Michilo: nghe bạn em nói đó là cái bàn học
선생님: 재미있는 수수께끼를 한 사람씩 돌아가며 얘기하는 게 어때요?
Cô giáo: vậy xoay vòng mỗi người ra một câu đó nhé ?


#naver #matongyeu
Nếu thấy bài hay có ích thì bạn hãy chụp ảnh màn hình lại để sau xem lại! Và kéo xuống bên dưới đọc thêm 1 bài bổ ích khác nhé!! Hãy luôn nhớ và truy cập vào đọc bài tại Blogkimchi.com (đọc là bờ lốc kim chi chấm cơm.)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học