5' Nghe tiếng Hàn mỗi sáng | #28


Blog đăng tiếp loạt bài luyện nghe mỗi ngày - Những bài hội thoại tiếng Hàn thời lượng ngắn - với cấu trúc và từ ngữ không quá phức tạp hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào luyện tập nghe tiếng Hàn như trong môi trường giao tiếp thực tế.
Note: Để nghe bài nghe hiệu quả các bạn hãy đọc qua vài lần từ vựng chính để biết từ, sau đó bật phát bài nghe nếu cần thì vừa nghe vừa lẩm nhẩm theo lời bài nghe bên dưới. Cuối cùng mới xem bài dịch Vietsub hoàn chỉnh nhé!

1. Từ vựng trong bài

자기 계발: Tự thân phát triển
스스로: Tự mình, tự bản thân
소개하다: Giới thiệu
주도적: mang tính chủ đạo
이루어지다: Kết quả thu được, thành quả
정하다: quyết định, chọn lựa
제출하다: nộp,
평가: đánh giá
만족: Sự hài lòng, sự thỏa mãn
도전: thử thách

2. Bật phát bài nghe


3. Nội dung bài nghe

여자 : 선생님, 이 학교에는 자기 계발을 스스로 할 수 있는 프로그램이 있다고 들었는데요. 간단히 소개해 주시겠습니까?
남자 : 네, 자기 계발 프로그램은 자기주도적으로 이루어지는 게 중요한데 우리 학교의 프로그램이 그렇습니다. 학생들은 학기 초에 하고 싶은 일을 정하고 그 중 하나를 골라 계획서를 제출합니다. 학교에선 중간에 진도만 확인해 주는데요. 학생들은 보고서를 쓰거나 관련 분야의 전문가를 만나 인터뷰를 하기도 합니다. 평가도 학기가 끝날 때쯤 스스로 하는데 결과에 만족 못했을 땐 다음 학기에 다시 도전할 수 있습니다.


4. Vietsub bài nghe

여자 : 선생님, 이 학교에는 자기 계발을 스스로 할 수 있는 프로그램이 있다고 들었는데요. 간단히 소개해 주시겠습니까?
Nữ: Thưa thầy, nghe nói rằng ở trường này có chương trình có thể tự phát triển bản thân. Thầy có thể giới thiệu cho một cách đơn giản không ạ? 
남자 : 네, 자기 계발 프로그램은 자기주도적으로 이루어지는 게 중요한데 우리 학교의 프로그램이 그렇습니다. 
Nam: Vâng, chương trình tự thân phát triền này thì cái việc mà thu được kết quả đạt được bằng tính chủ đạo bạn là quan trọng nên chương trình của trường chúng tôi cũng như vậy. 


학생들은 학기 초에 하고 싶은 일을 정하고 그 중 하나를 골라 계획서를 제출합니다. 학교에선 중간에 진도만 확인해 주는데요. 
Các học sinh sẽ chọn ra những việc mình muốn làm trong học kì đầu tiên và chọn một trong số đó rồi nộp bản kế hoạch. Ở trường học thì sẽ chỉ giúp xác nhận tiến độ vào giữa học kì. 
학생들은 보고서를 쓰거나 관련 분야의 전문가를 만나 인터뷰를 하기도 합니다. 평가도 학기가 끝날 때쯤 스스로 하는데 결과에 만족 못했을 땐 다음 학기에 다시 도전할 수 있습니다.
Các học sinh cũng làm những bản báo cáo hoặc gặp các chuyên gia ở các lĩnh vực liên quan rồi phỏng vấn. Khi mà học kì gần kết thúc thì các học sinh cũng tự đánh giá và khi mà không hài lòng với kết quả thì cũng có thể thử thách vào học kì tiếp theo.

  ※ Hết bài! Rất vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây. Để xem thêm các bài cùng chủ này các bạn xem chuyên mục "한국어회화". Để nghe hội thoại tiếng Hàn ở mức trung cấp các bạn xem chuyên mục "Luyện Nghe Trung Cấp" với trên 50 bài hội thoại đã được hoàn thiện. Để tìm kiếm các thông tin về du học Hàn - tiếng Hàn (tra ngữ pháp...tài liệu..vv) các bạn truy cập "Tìm thông tin".. 
♕Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl+D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)


  Góc dịch vụ của Blog. Admin có bán sách ôn thi TOPIK tại Hàn Quốc. Đủ bộ Nghe - Đọc - Viết. Bạn nào cần mua liên hệ mình qua số 010.5629.5807. P.s Nhiều bạn đã đỗ TOPIK 3,4 sau khi ôn theo bộ sách này.  
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học