Lời tựa (서문)


Blogkimchi.com - Là Blog tổng hợp và chia sẻ những kiến thức về tiếng Hàn. Những bài viết trên Blog như những viên đá sỏi được nhiều người cùng mang đến xếp lại thành một bức tường hoàn hảo theo cách riêng của nó. Và tôi cảm ơn những người đã đóng góp nội dung cho Blog.
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại ấn #Chia sẻ ~ về *facebook khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다! (>‿♥)
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học