Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc Hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đọc Hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng

갓 구운 생선ㅠ...먹고싶다...

Bài "than thở" này tình cờ Blog đọc được trong một nhóm của người Hàn ^^ Kiểu như hội Eva korea : )). Các bạn cùng đọc thử và học ...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)

5' Đọc hiểu tiếng Hàn (5)

Tiếp tục với việc luyện tập đọc hiểu tiếng Hàn và ôn tập từ vựng bài hôm nay " nói về việc nghiện Game - Internet sẽ ảnh hưởng như thế...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)

5' Đọc hiểu tiếng Hàn (4)

Tiếp tục với việc luyện tập đọc hiểu tiếng Hàn và ôn tập từ vựng bài hôm nay "nói về thái độ của giáo viên trong tiết học có ảnh hư...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)

Đọc hiểu tiếng Hàn (3)

Tiếp tục với việc luyện tập đọc hiểu tiếng Hàn và ôn tập từ vựng bài hôm nay " nội dung bài hôm nay xuong quanh chủ đề thuốc lá: những...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)

Đọc hiểu tiếng Hàn (2)

Tiếp tục với việc luyện tập đọc hiểu tiếng Hàn và ôn tập từ vựng bài hôm nay " trích đọan phỏng vấn trọng tài sau/ trước khi trận đấu ...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)

Đọc hiểu tiếng Hàn (1)

Blog sẽ tổng hợp các bài dịch tiếng Hàn từ các đoạn trích - văn bản báo chí ...vvv để các bạn luyện đọc hiểu và ôn tập từ vựng nhé. Nếu cá...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại nhấp vào Icon fb bên dưới để #Chia sẻ ~ về *fb khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다!(>‿♥)
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học