Hiển thị các bài đăng có nhãn 쓰기 TOPIK II. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn 쓰기 TOPIK II. Hiển thị tất cả bài đăng

TOPIK 쓰기(Dạng câu 51) - Bài 24

Blogkimchi.com - 안녕 ~ Chào các bạn, hôm nay Blog đăng tiếp một bài Dạng câu 51 : hoàn thiện đoạn nội dung còn thiếu - Một dạng trong đề t...

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 dạng câu 53 - Bài 22

20.06.2019 Hôm nay lại ngồi hí hoáy cò mổ tiếp Bài 22 - Trong loạt 쓰기 Câu 53 bạn nào chưa coi các bài trước thì xem bên trên có danh mục cá...

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 dạng câu 53 - Bài 21

Sau một thời gian dài ngưng cập nhật các bài viết trên Blogkimchi.com ~ từ hôm nay Blog sẽ hoạt động lại và cập nhật tiếp 1 số Series bài v...

Luyện viết TOPIK 쓰기 [Mẫu câu 51] - Bài 24

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhấ...

Đề và đáp án tham khảo Kì TOPIK 63 (쓰기)

[51~52] 다음을 읽고 ㉠과 ㉡에 들어갈 말을 각각 한 문장으로 쓰시오.(각10점) ㉠받은 적이 없습니다/받지 못했습니다   ㉡기회가 될 것 같습니다/기회일 것 같습니다/기회가 될지도 모릅니다 [52] 음식의...

Ôn TOPIK 쓰기(Dạng câu 51) - Bài 23

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới nh...

Luyện viết TOPIK 쓰기 [Mẫu câu 51] - Bài 22

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhấ...

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 dạng câu 51 - Bài 21

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhấ...

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 dạng câu 53 - Bài 20

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhấ...

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 dạng câu 53 - Bài 19

  Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới ...

Làm đề thi TOPIK II 쓰기 dạng câu 53 - Bài 18

Tiếp tục bài trong chủ đề 쓰기 TOPIK II, loạt bài này được Blog cập nhật theo nguồn tư liệu cuốn 쓰기 100점( bản 2016 và cả bản cập nhật mới nhấ...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học