Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm nang TOPIK II. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm nang TOPIK II. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài 29: Ngữ pháp ~셈이다

BlogKimChi xin chia sẻ về một ngữ pháp với nhiều bạn chắc cũng đã học qua ngữ pháp này đó là cấu trúc -(으)ㄴ/는/-(으)ㄹ 셈이다 . Ngữ pháp ~셈이...

Bài 27: Ngữ pháp ㄴ/는 반면에 mặt khác, ngược lại

Ngữ pháp -(으)ㄴ/는 반면에 khá phổ biến trong văn đọc và văn viết nên mọi người nhớ và vận dụng nó nhiều nhé. Tìm hiểu -(으)ㄴ/는 반면에 1. Ý nghĩ...

Bài 25: Ngữ pháp 불구하고

Bạn đang rảnh rỗi không nhỉ? Nếu có vài phút thì xem bài ngữ pháp này coi sao nhỉ!. Cách sử dụng: Cấu trúc này được sử dụng khi vế sau ...

Bài 24: 덕분에 Nhờ ơn (Nhờ ai, nhờ việc.. nên mà)

Khi ai đó giúp bạn một việc gì đó quan trọng và ý nghĩa.. bạn muốn cảm ơn họ một cách trân quý thì diễn tả sao cho hay trong tiếng Hàn nhỉ....

Bài 23: Động từ + (으)ㄴ 채로

Cấu trúc (으)ㄴ 채로 được dùng khi muốn về một hành động nào đó đang giữ nguyên trạng thái tiếp diễn đó mà tiếp tục thực hiện hành động khác. ...

Bài 21: Cấu trúc 아/어/여 대다

Trong tiếng Việt khi diễn tả một số hành động có tính liên tục thì có thể dùng các từ như " lắm, (nhiều)cứ, liên tục" vậy trong t...

Bài 19. Cấu trúc ㄴ/는다니요?

▶ Cùng tiếp tục ôn TOPIK II với cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ㄴ/는다니요 được dùng trong tình huống "nhắc lại lời người khác và hỏi xác min...

Bài 18. 으로삼다 Xem như, coi như, lấy nhận..

▶ Trước tìm hiểu ngữ pháp 으로 삼다 chúng ta xem nghĩa đơn của từ động từ 삼다,  nếu tra nghĩa trên Naver sẽ thấy 3 nghĩa điển hình: lấy làm ...

Bài 16: V +느라고 Vì ..nên

Bài 16: V +느라고 Vì ..nên | TOPIK II 읽기 ♈ L oạt bài về ngữ pháp thường xuất hiện gặp trong thi TOPIK II phần đọc hiểu 읽기. Xem lại bài họ...

Định ngữ trong tiếng Hàn - MAX Phê

    Lấy giấy bút ra viết vẽ tóe loe vào nhé thì mới vỡ nhớ được đọc qua thôi thì SỢ bay hết từ đấy!! Mà ngữ pháp này thì dùng suốt dùng li...

Bài 15: V/A + 거든요 Vì, bởi vì

BlogKimChi.com - Blog chia sẻ về tiếng Hàn, thông tin du học và các câu chuyện bên lề cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc trên cơ sở các trải...

Bài 14: 았/었더라면 Giá mà..thì..

BlogKimChi.com - Blog chia sẻ về tiếng Hàn, thông tin du học và các câu chuyện bên lề cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc trên cơ sở các trả...

Bài 13: V+-기만 하면 Hễ../ Chỉ cần

BlogKimChi.com - Blog chia sẻ về tiếng Hàn, thông tin du học và các câu chuyện bên lề cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc trên cơ sở các trả...

Bài 12: Ngữ pháp V/A+ (으)ㄴ/는 이상 Nếu đã...thì

BlogKimChi.com - Blog chia sẻ về tiếng Hàn, thông tin du học và các câu chuyện bên lề cuộc sống du học sinh tại Hàn Quốc trên cơ sở các trải...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học