Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh nghiệm học tập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh nghiệm học tập. Hiển thị tất cả bài đăng

Lộ trình tự học tiếng Hàn từ số 0 - Zero

Trong khi bạn đang háo hức và hi vọng đọc được điều gì hay ho thì để nắm bắt được nội dung bài viết yêu cầu bạn ghi nhớ vài điều : 1...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại ấn #Chia sẻ ~ về *facebook khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다! (>‿♥)

Cách để luyện dịch tiếng Hàn - Câu dài

Trên facebook có bài chia sẻ của tác giả Van Anh Le - chia sẻ về kinh nghiệm dịch tiếng Hàn các câu/ đoạn văn sao cho hợp lý thấy rất có í...
#Mẹo nhỏ: (nếu bạn đang xem bằng máy tính) Bạn muốn lưu Link bài học ấn Ctrl + D để đánh dấu trang. Bạn đang xem bằng điện thoại ấn #Chia sẻ ~ về *facebook khi muốn xem lại. 읽어주셔서 감사합니다! (>‿♥)
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học