Hiển thị các bài đăng có nhãn TOPIK37. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TOPIK37. Hiển thị tất cả bài đăng

Luyện nghe TOPIK - Dạng câu [35:36]

Trong bài này Blog sẽ chia sẻ một vài nội dung từ cuốn sách ôn thi Topik của cô Trang để các bạn học và tham khảo nhé! Các bạn ở Hàn chú ý...

Luyện nghe TOPIK(37) | 33~34

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 33.34 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 31~32 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 31~32

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 31.32 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 29-30 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 29~30

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 29~30 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 27~28 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 27~28

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 27~28 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 25~26 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 25~26

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 24-25 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 23-24  đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 23~24

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 23~24 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 21~22  đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 21~22

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 21~22 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 19~20 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu b...

Luyện nghe TOPIK(37) | 19~20

Tiếp tục cùng làm bài thi Topik đề 37 câu 19~20 ở bài trước Luyện nghe TOPIK(37) | 17~18 đã xong bạn nào chưa xem thì check lại nhé. Nếu ...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học