Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện cười Việt Hàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện cười Việt Hàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Mèo xã hội đen - 고양이 깡패 :3

최근 급격히 증가한 고양이로 인해 많은 입주민들이 불안하고, 또 일부 입주민들이 고양이 발톱에 큰 상처를 입는 불상사가 발생하고 있습니다. 고양이로 인한 피해를 적극적으로 위해 용인시와 협력하는 동물 센터에 의뢰를 하였으며, 고양이는 중...

Truyện cười Hàn Việt (7) Vị Chủ tịch Huyện

T iếp tục với những  mẩu truyện cười song ngữ Việt Hàn  cho những tâm hồn trong sáng vừa mang tính giải trí và học tập #Blogkimchi.com hi vọ...

Quý bà và 거지 | Truyện Việt Hàn(6)

T iếp tục với những mẩu truyện cười song ngữ Việt Hàn cho những tâm hồn trong sáng vừa mang tính giải trí và học tập #Blogkimchi.com hi vọ...

Truyện cười Hàn Việt (5) Vova đi tham quan

T iếp tục với những mẩu truyện cười song ngữ Việt Hàn cho những tâm hồn trong sáng vừa mang tính giải trí và học tập #Blogkimchi.com hi vọ...

Truyện cười Việt Hàn (3)

Tiếp tục với những mẩu truyện cười song ngữ Việt Hàn cho những tâm hồn trong sáng vừa mang tính giải trí và học tập #Blogkimchi.com hi vọn...

Truyện cười Việt Hàn (2)

Vừa mang tính giải trí và học tập #Blogkimchi.com hi vọng chuyên mục Truyện cười Việt Hàn sẽ giúp ích một phần nào đó trong việc học từ vựn...
 
Copyright © 2015. Blogkimchi.com › Tiếng Hàn - TOPIK - Du học